Home

Home

Stralingsbewust Oldambt

Welkom op de website van het Actiecomité en Informatiepunt voor de gemeente Oldambt

Door middel van deze website willen wij onze zorgen aan de inwoners van Oldambt kenbaar maken over de steeds hogere stralingsniveaus. Daarnaast willen wij de gemeente en alle inwoners informeren over wat straling nu eigenlijk is, wat de gevolgen hiervan voor onze gezondheid kunnen zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden. Wij willen bereiken dat de gemeenten hun zorgplicht voor hun inwoners serieus nemen door te zorgen voor stralingsbewust beleid. Zodat we samen kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor ons allemaal!

We begonnen met de computer en daarbij de informatie overdracht via cassette banden. Later via floppy disk en de diskette naar de cd-rom. Met al deze ontwikkelingen kwam er ook een tegengeluid. De elektromagnetische straling, die gepaard gaat met deze techniek, zou schadelijk zijn voor mens, dier en natuur. Deze geluiden werden uit alle hoeken hoorbaar. Men had het over hoofdpijn, vermoeidheid, depressie, slapeloosheid, griepgevoel, huidproblemen, geheugen problemen ect. Inmiddels klinken deze geluiden steeds harder, aangevuld en bevestigd door de onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken, die bewijsbaar hebben aangetoond dat de gevolgen nog veel erger kunnen zijn. Maar de informatie overdracht kon sneller en beter. Al snel konden we internetten via de telefoonlijn, opgevolgd door breedband internet. De kabel deed zijn intrede voor nog meer gemak. Maar de ontwikkelingen bleven niet stil staan. Al heel gauw konden we draadloos internetten. De mobiele telefoon had zich inmiddels getransformeerd van een gewone bel telefoon naar een smart telefoon. Inmiddels heeft de mobiele telefonie diverse ontwikkelings- stadia doorlopen van 1 G t/m 4 G. Ook kan men al een tijd draadloos internetten via wifi.

Nu staan wij aan de vooravond van de uitrol van de vijfde generatie draadloze communicatie oftewel 5G, waarvan de elektromagnetische straling vele malen sterker op de mens inwerkt dan de generaties hiervoor. Hoe komt het dat wij als mensen ons zo weinig bezig houden met dit soort vraagstukken en hoe komt het dat schijnbaar zoveel mensen deze ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet zien zonder er vragen bij te stellen. Terwijl, als het om ons welzijn gaat, wij ons toch kritischer zouden moeten opstellen.

De Code van Neurenberg (1947) is van toepassing op alle experimenten op mensen, en geldt dus ook voor de uitrol van 5G met nieuwe, hogere doses elektromagnetische straling. De veiligheid van 5G is immers niet getest alvorens dit op de markt gebracht is. “De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut essentieel” (art. 1). Blootstelling aan 5G zal echter onvrijwillig zijn. “Als er op voorhand al een reden is om aan te nemen dat proefpersonen kunnen komen te overlijden of gewond zullen raken, mag een experiment niet worden uitgevoerd” (art. 5). De bevindingen van meer dan 10.000 wetenschappelijke studies en de honderden internationale organisaties die hun stem laten horen (namens honderdduizenden leden die in hun gezondheid zijn aangetast en verdreven zijn uit hun huis door reeds bestaande draadloze telecommunicatie) zijn wel degelijk “een reden om op voorhand aan te nemen dat proefpersonen kunnen komen te overlijden of beschadigd zullen raken”.

Dit alleen al zou een alamerende waarschuwing moeten zijn aan ons adres.

Stralingsbewust Oldambt maakt zich zorgen omdat men van plan is om 5G op zeer korte termijn uit te gaan rollen terwijl er weinig wordt gesproken over de gezondheidsrisico’s. Recent wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat veel mensen daar nu al gezondheidsproblemen van ondervinden. Er zijn veel zorgen dat 5G nog meer gezondheidsproblematiek met zich meebrengt dan voorheen. Zolang hierover geen duidelijkheid is en zolang er geen oplossingen aangedragen worden zeggen wij NEE tegen 5G. Daarom willen wij van Stralingsbewust Oldambt een informatiepunt zijn, ervaringen inventariseren, acties organiseren en wij willen een aanspreekpunt zijn voor de bewoners van de Gemeente Oldambt.

Iedereen die ons team wil versterken is van harte welkom.

Wij willen dit goed neer zetten en zoeken daarom mensen met kennis, ideeen en ervaringen met dit vraagstuk.

Om bij ons aan te sluiten kunt u een email sturen naar info@stralingsbewustoldambt.nl of via het contactformulier.