Blootstellingsnormen

Blootstellingsnormen

De ICNIRP de Nederlandse Gezondheidsraad hanteren de standaard normen die zijn vastgelegd voor straling. Dit betreft een internationale raad van voornamelijk natuurkundigen (geen biologen) die ook banden hebben met de telecomsector. Onafhankelijk? Als gevolg van deze belangenverstrengeling en eenzijdige vertegenwoordiging, zijn deze normen niet onafhankelijk noch objectief vastgesteld. De talloze onafhankelijke kundige onderzoeken, die er zeker wel zijn, worden hierdoor helaas niet herkend.

Voor de bepaling van de officiële grenswaarden, heeft men als uitgangspunt genomen dat een zak zout water niet verder mag opwarmen dan 1 graad in een tijdsbestek van 6 minuten (het thermische effect). Maar de mens is toch echt een biologisch energetisch wezen en niet een zak met zout water. Ons lichaam werkt op basis van elektromagnetische signalen wat gemakkelijk snel zichtbaar kan worden gemaakt door middel van een EEG of ECG. Daarin is dus ook aan te tonen dat straling zichtbaar verstoort, ook ver onder de ICNIRP-standaard. Voor de biologische en energetische effecten van straling en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid kunt u de pagina Gezondheidsklachten van stralingsbewust.info raadplegen.


Ons lichaam werkt op basis van elektromagnetische signalen wat gemakkelijk snel zichtbaar kan worden gemaakt door middel van een EEG of ECG.

Bovendien is een bovengenoemd onderzoek uitgegaan van een situatie van 6 minuten. In het dagelijks leven worden mensen 24 uur per dag blootgesteld aan kunstmatige straling. Voor de gevolgen daarvan op de lange termijn zijn de de onderzoeken nog steeds uitgebleven.

Inkomsten voor de Overheid

In het stralingsbeleid is de Nederlandse overheid zelf belanghebbende. In 1998 ontving onze overheid € 830 miljoen voor de veiling van GSM-frequenties, in 2000 € 2,7 miljard omgezet bij de UMTS-veiling, € 2,6 miljoen in 2010 voor de 4G-frequentieveiling en € 3,8 miljard in 2012 voor de Multiband frequentieveiling. Dat alleen al is meer dan 7,3 miljard euro.

Verder zijn er ook bedragen betaald aan de overheid voor de verlenging van vergunningen. KPN, Vodafone en T-Mobile hebben gezamenlijk € 23,6 miljoen betaald in 2016 voor de verlenging van de licentie voor 4 jaar. Tegen het einde van 2019, verwacht men bij de overheid ook inkomsten uit de frequentieveiling voor het 5G-netwerk.

Er is hier duidelijk een belangenconflict. Als schadelijke gezondheidseffecten worden erkend, dan zal dit zeker leiden tot grote schadeclaims, zowel van inwoners als van telecomproviders die veel geld hebben betaald om gebruik te maken van deze frequenties om verder maar niet te spreken over de discussie waarom de gezondheidseffecten niet worden erkend terwijl onafhankelijke bewijslast zich opstapelen.

Verlaging van de normen

Meer dan 1000 artsen hebben in 2002 al gewaarschuwd met betrekking tot de gevaren van straling via het Freiburger Appèl en opgeroepen om de grenswaarden te verlagen en voorzorgsmaatregelen te nemen(deze oproep werd mede ondertekend door meer dan 36.000 mensen wereldwijd). In 2012 deden nog eens 300 wetenschappers en artsen van over de hele wereld via het Internationale Artsen-Appèl een hernieuwde oproep aan politici en de WHO om de stralingslimiet flink naar beneden bij te stellen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeerde in 2011 elektromagnetische straling in categorie 2B: mogelijk carcinogeen(kankerverwekkend)deze categorie omvat ook lood van benzine, insectenspray DDT en chloroform). De Raad van Europa heeft het voorzorgsbeginsel geadviseerd en dringt aan op een verlaging van de blootstellingswaarden. Zie het persbericht en deze samenvatting.

Op 11 mei 2015 verenigde een groep van internationale wetenschappers en riep in een appèl de Verenigde Naties en de WHO om onder andere de blootstellingslimieten te verlagen en te zorgen voor betere bescherming tegen straling; dit appèl is ondertussen ondertekend door 234 wetenschappers uit 41 landen.

Een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen heeft op 13 september 2017 een dringende oproep aan de Europese Unie gedaan om te waarschuwen voor de gevaren van 5G. Ze verzoeken de EU te stoppen met 5G totdat het onafhankelijk vastgesteld is dat dit onschadelijk is. Verder willen ze dat de resolutie van de Raad van Europa moet worden gevolgd en vragen zij om een onpartijdige werkgroep om de gezondheidseffecten her-evalueren, om de lobby van de telecomindustrie af te weren en om bekabelde digitale netwerken (in plaats van draadloze netwerken) te implementeren.