Nieuwsberichten

Domeinnaam Stralingsbewust Oldambt gaat veranderen.

Domeinnaam Stralingsbewust Oldambt gaat veranderen.

De informatie op Stralingsbewust Oldambt gaat verhuizen naar een andere plek en krijgt een anderen naam. Wij hebben een begin gemaakt op het onderwerp straling binnen de Gemeente Oldambt onder de aandacht te krijgen. Doch zijn er veel meer onderwerpen die de nodige aandacht verdienen. Aangezien deze onderwerpen niet passen binnen het kader van Stralingsbewust Oldambt is het besluit gevallen om een nieuwe website op te richten om deze onderwerpen de nodige aandacht te geven die inmiddels op het wereldtoneel…

Lees Meer Lees Meer

Geldrol-vorming in het BLOED door elektromagnetische velden. Het Rouleaux-effect.

Geldrol-vorming in het BLOED door elektromagnetische velden. Het Rouleaux-effect.

Geldrol vorming is een samen geklonterde formatie van de rode bloedcellen (genaamd de geldvorming effect of het Rouleaux effect). Mensen die gebukt gaan onder elektro-allergie kunnen het Rouleau effect verwachten(vrijwel iedereen?) Vanuit de wetenschap gezien is het samenklonteren van de rode bloedcellen namelijk het gevolg van een overgevoelige reactie vanwege een verandering in de elektromagnetische lading in het bloed. De oorzaak van elektro-allergie is een allergie voor de elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen (elektrosmog). De rode bloedcellen In totaal…

Lees Meer Lees Meer

5G masten verboden in Genève

5G masten verboden in Genève

In Genève is het vanaf nu verboden om 5G-masten te plaatsen. Dit is de reden: in het Zwitserse kanton Genève is een verbod ingesteld op de plaatsing van 5G-masten. Aanleiding voor het verbod zijn de onzekerheden rond de gezondheidseffecten van de nieuwe technologie. De Zwitserse federale overheid in Bern is verantwoordelijk voor de uitrol van 5G. De kantons zijn belast met de uitvoering van de plannen. De autoriteiten in zowel Genève als Vaud houden de uitrol van 5G nu tegen….

Lees Meer Lees Meer

Bijensterfte Uit eerder wetenschappelijk onderzoek

Bijensterfte Uit eerder wetenschappelijk onderzoek

Bijensterfte Uit eerder wetenschappelijk onderzoek door de Indiase Milieudeskundige Dr. Sainuddin Pattazhy, bleek ook de bijensterfte voor een groot deel veroorzaakt door gepulste straling van GSM- en UMTS-zendmasten. De gepulste elektromagnetische golven van zendmasten nabij bijenkorven, verstoren namelijk het navigatiesysteem van de bijen. Waardoor de honingbijen die nectar uit bloemen verzamelen om de bijenkolonie te onderhouden, niet meer terug kunnen keren naar hun bijenkorf en de koningin vervolgens alleen achterblijft met de eitjes. Ook nieuw wetenschappelijk onderzoek door de Zwitserse…

Lees Meer Lees Meer

Op bezoek bij Ongerust over 5G

Op bezoek bij Ongerust over 5G

Het is geruststellend om te merken dat meer mensen zich bewust zijn van de gevaren van 5G. Ook buiten de Gemeente Oldambt in onze provincie Groningen houden zich mensen bezig met dit gewichtige thema. Gisteren waren wij op bezoek bij Bij Pieta, Annemarie en Ko van ONGERUST OVER 5G in Kloosterburen. Onlangs hebben zij een bijzonder goede informatieavond georganiseerd over 5G in Winsum. Op deze avond werd vooral vanuit de Overheid gewezen op de economische voordelen, maar niets over eventuele…

Lees Meer Lees Meer

Blootstellingsnormen

Blootstellingsnormen

De ICNIRP de Nederlandse Gezondheidsraad hanteren de standaard normen die zijn vastgelegd voor straling. Dit betreft een internationale raad van voornamelijk natuurkundigen (geen biologen) die ook banden hebben met de telecomsector. Onafhankelijk? Als gevolg van deze belangenverstrengeling en eenzijdige vertegenwoordiging, zijn deze normen niet onafhankelijk noch objectief vastgesteld. De talloze onafhankelijke kundige onderzoeken, die er zeker wel zijn, worden hierdoor helaas niet herkend. Voor de bepaling van de officiële grenswaarden, heeft men als uitgangspunt genomen dat een zak zout water niet verder…

Lees Meer Lees Meer