Over elektromagnetische straling

Over elektromagnetische straling

We bevinden ons in een elektronisch digitaal tijdperk. Talloze mensen willen op elk gewenst moment overal draadloos gesprekken kunnen voeren, sociale media kunnen gebruiken, video’s kunnen bekijken en informatie kunnen opzoeken op het internet. Draadloze apparaten die met elkaar kunnen comuniceren zijn sterk in opkomst (de slimme meter stuurt gegevens automatisch naar het energiebedrijf). Dientengevolge moeten er meer zendmasten geplaatst worden die velden produceren met toenemende kracht om dit mogelijk te maken. De totale hoeveelheid elektromagnetische straling is groter dan ooit en is nog steeds groeiende.

Helaas aanschouwen de meeste mensen niet wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor onze gezondheid. Wij worden namelijk feitelijk dagelijks, wekelijks en jaarlijks blootgesteld aan sterke kunstmatige elektromagnetische straling. Verschillende onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond dat dit wel degelijk schade toebrengt aan onze gezondheid.

Op deze pagina is verder te lezen wat elektromagnetische straling is, hoe de blootstellingsnormen tot stand zijn gekomen, welke klachten hierdoor kunnen ontstaan en welke maatregelen genomen kunnen worden om de schadelijke elektromagnetische straling te beperken.

Verder hebben wij een selectie gemaakt uit de talloze wetenschappelijke studies die reeds zijn gedaan naar de gevolgen van straling op de gezondheid. Verder zijn links verzameld naar o.a. de officiële richtlijnen voor de blootstelling aan straling, de kritiek hierop vanuit verschillende invalshoeken en een lijst van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken rondom elektromagnetische straling.