Wat is elektromagnetische straling

Wat is elektromagnetische straling

Elektromagnetische straling is de verspreiding van elektromagnetische energie (velden) die door de ruimte gaat. Dit omvat radiogolven, microgolven, infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, röntgenstraling en gammastraling. De specifieke straling waar we op deze site naar verwijzen, is de straling van zendmasten (GSM/UMTS/4G en de komende uitrold van 5G) en wifi. Er wordt een krachtig digitaal elektromagnetisch veld gemaakt via dit dit soort zenders, waardoor het mogelijk wordt gemaakt om draadloos informatie te verzenden.(voor mobiel bellen en draadloos internet). Dit is wat we hoogfrequente straling noemen.

Bovendien zijn er ook nog elektrische en magnetische velden rondom kabels, snoeren en apparaten. Een elektrisch veld gaat van het hoogspanningsnet, via ons elektriciteitsnet richting onze elektrische apparaten die verbonden zijn in ons huis. Bijvoorbeeld er is altijd een elektrisch veld aanwezig rondom de pc, tv, wasmachine en waterkoker. Op het moment dat deze elektrische apparaten worden ingeschakeld begint de elektriciteit te stromen en wordt er een elektrisch veld gemaakt samen met een magnetisch veld wat wij aanduiden als de zogenaamde laagfrequente velden.

Op deze site richten wij ons in het bijzonder op de hoogfrequente straling van zendmasten en wifi.

Gepulseerde straling

De meeste digitale vormen van straling (zoals zendmasten, wifi en DECT-telefoons) worden gepulseerd. Pulseren houdt in dat de digitale informatie in “stukjes” wordt verpakt en draadloos met onderbrekingen wordt verzonden in opeenvolgende overdrachtspulsen.

Deze signalen zijn elektromagnetisch van aard. De pulserende aard (scherpe pieken) van die signalen zorgt dat dit type straling nogal verstorend is voor ons lichaam. Het kan worden vergeleken met het verschil in kracht tussen een standaard waterslang en het vermogen van gepulseerde waterstroom van een hoge drukspuit gekoppeld aan exact dezelfde waterbron.

Er zijn tal van indicaties dat gepulseerde straling aanzienlijk meer schadelijk is voor mensen dan niet gepulseerde straling zoals bijvoorbeeld die van analoge FM- en tv-zenders.

Meer straling komt eraan

Op 29 mei 2017 hebben het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie ingestemd met het WiFi4EU-initiatief. Wat betekent dat er een subsidie ​​van € 120 miljoen is vrijgemaakt voor Europese gemeenten om gratis WiFi-hotspots te realiseren in zoveel mogelijke openbare plaatsen zoals bijvoorbeeld parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen, musea, enz. Dit betekent dat openbare plaatsen niet langer meer toegankelijk zijn voor stralingsgevoelige mensen.

En nog is het niet genoeg, inmiddels is de 5e generatie (5G) mobiele communicatie al onderweg. Het 5G-netwerk zal voornamelijk worden gebruikt voor het internet der dingen (draadloze communicatie met koelkasten, wasmachines, beveiligingscamera’s, zelfrijdende auto’s, enz.). Bij 5G zal de stralingsblootstelling ongetwijfeld substantieel worden verhoogd. Het komt boven op de straling van 2G, 3G, 4G en WiFi dat nu dus actief is. Er is al reeds aangetoond dat elektromagnetische straling schadelijk is voor mensen en hun leefomgeving.

Veel hogere frequenties worden gebruikt voor dit 5G-netwerk dan nu bij de huidige zendantennes. Aangezien dit millimetergolven betreft, werkt deze technologie alleen over korte afstanden. Dientengevolge zullen veel nieuwe zendantennes nodig zijn. Dit zal ertoe leiden dat om de 10 tot 12 huizen antennes geplaatst zullen worden(bijvoorbeeld gekoppeld aan lantaarnpalen). In Groningen vinden er al testen plaats met dit specifieke 5G-netwerk. De 5G-frequenties worden aan het einde van 2019 geveild. Het doel is om in 2020 een volledig functionerend 5G netwerk actief te hebben. Maar waar kan de gevoelige persoon in de nabije toekomst nog leven en wonen?

Het 5G-netwerk wordt geïntroduceerd zonder wetenschappelijk onderzoek naar de biologische gezondheidseffecten en zonder dat er echte veiligheidslimieten zijn vastgesteld.

Op 13 september 2017 heeft een club van 186 wetenschappers uit 36 ​​landen de Europese Unie in een appèl dringend gewezen op de gevaren van 5G. Ze verzoeken de EU te stoppen met 5G totdat het onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is.

De introductie van 5G kan daarom worden beschouwd als het grootste biologische experiment ooit over de mensheid, zonder precies te weten wat de consequenties op de lange termijn zullen zijn voor de gezondheid van mens, dier en natuur.